Error A critical error has occurred.
Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.

Thiết kế, gia công phần mềm theo yêu cầu

Khách hàng tiêu biểu

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM

Địa Chỉ: 50 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: (0235) 2240 116 - Fax: (0235) 3811 764

Email: sales@qti.vn