Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tuyển dụng 05 chỉ tiêu

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 135/QĐ-STT&TT phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam (QTI) năm 2020. Theo đó,...