HỆ THỐNG PHÒNG HỌP KHÔNG GIẤY

1. Chức năng của phần mềm a) Quản lý Thông tin – Chương trình – Xem Chương trình – Xem Thành phần – Xem Sơ đồ – Xem Thông tin mời họp b) Quản lý Nội dung – Tài liệu...

Phần mềm Điều hành tác nghiệp Qoffice

PHẦN MỀM ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP Xuất phát từ yêu cầu về tính hiệu quả trong quá trình quản lý điều hành công việc ở các cơ quan đơn vị, danh nghiệp, tổ chức … Môi trường làm việc thủ...

Phần mềm Một cửa điện tử

PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ Tổng quan phần mềm           Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa là định hướng cơ bản mà Việt Nam đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ...

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức

Giới thiệu tổng quan Phần mềm quản lý cán bộ, công chức và viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ...

Phần mềm quản lý hộ tịch

TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM HỘ TỊCH   Phần mềm Quản lý hộ tịch phiên bản 1.2 chuyên phục vụ công tác quản lý hộ tịch tại các Phòng Tư pháp cấp huyện và các UBND cấp xã trên địa...

Phần mềm quản lý đền bù giải phóng mặt bằng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG   Tổng quan về phần mềm ֍ Hiện nay, nhu cầu quy hoạch lại hạ tầng cơ sở để phù hợp hơn, đưa lại hiệu quả hơn cho nền kinh tế đất...

Phần mềm giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao

PHẦN MỀM GIÁM SÁT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO   Tổng quan về phần mềm ֍ Những hoạt động, công việc, nhiệm vụ thường xuyên và liên tục được diến ra trong đơn vị tạo ra sự khác biệt gì?...

Phần mềm Game show Học trò xứ Quảng

GAMESHOW HỌC TRÒ XỨ QUẢNG Tổng quan về phần mềm ֍     Chương trình Game show “Học trò xứ Quảng” có 13 cuộc thi trong vòng 01 năm. Trong đó có 9 cuộc thi tháng, 3 cuộc thi quý và...

Phần mềm kiểm phiếu điện tử Bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp

PHẦN MỀM KIỂM PHIẾU ĐIỆN TỬ BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP Tổng quan về phần mềm  Thực hiện thông tư số 02/2016/TT-BNV ngày 01/02/2016 hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại...