Ứng dụng GIS trong công tác quản lý bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh

Chiều ngày 18/8, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý và phát triển lĩnh vực bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh...

Điện Bàn: Triển khai phần mềm một cửa liên thông đến cấp xã

Sáng qua 29/7, UBND huyện Điện Bàn phối hợp với Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Nam (QTI) tổ chức tập huấn triển khai phần mềm một cửa liên thông đến cấp xã. Hệ thống phần mềm một cửa...