Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phần mềm Một cửa điện tử

Người đăng: SuperUser Account Ngày đăng: 15:45 | 05/12/2023 Lượt xem: 241

PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Tổng quan phần mềm

          Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa là định hướng cơ bản mà Việt Nam đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, giảm tải cho bộ máy hành chính công, đồng thời tránh phiền hà, mất thời gian của công dân, tổ chức. Hệ thống một cửa điện tử là ứng dụng CNTT nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, công dân với cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế “một cửa” quy định tại Quyết định số 97/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

          Việc ứng dụng Hệ thống Một cửa điện tử trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước được xem là một giải pháp hiệu quả, tăng cường năng lực phục vụ, hướng tới công khai, minh bạch, đơn giản, rõ ràng và đúng pháp luật. Trên cơ sở đó, QTI đã xây dựng và triển khai thành công “Hệ thống một cửa điện tử – Q – eGate” tại nhiều cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, như: Văn phòng UBND huyện Điện Bàn, Văn phòng UBND huyện Thăng Bình, Văn phòng UBND huyện Phú Ninh, Văn phòng UBND huyện Bắc Trà My, Văn phòng UBND thành phố Tam Kỳ … Q – eGate đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử theo văn bản số 1725/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/06/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Chức năng của phần mềm
 Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả:

֍    Hệ thống hiển thị kết quả xử lý hồ sơ trong ngày tại cơ quan một cửa
֍    Hỗ trợ nhập hồ sơ một cửa từ các nguồn như máy quét (scan), máy đọc mã vạch (barcode)
֍    Hỗ trợ cán bộ một cửa tiếp nhận hồ sơ và in phiếu biên nhận, hẹn trả cho công dân, phiếu chuyển giao cho bộ phận xử lý. Tự động phát sinh mã hồ sơ.
֍    Tự động tính toán ngày hẹn trả
֍    Theo dõi tình trạng hồ sơ đang giải quyết, nhắc nhở công việc, nhận và trả kết quả
֍    Thu lệ phí

  

Cán bộ thụ lý hồ sơ 

֍    Hỗ trợ luân chuyển hồ sơ, phân công xử lý, theo dõi, chỉ đạo, báo cáo, trao đổi. Các luồng thông tin luân chuyển, báo cáo theo từng hồ sơ.
֍    Hiển thị danh sách các hồ sơ đang giải quyết: mã hồ sơ, nội dung hồ sơ, ngày hẹn trả, trạng thái hồ sơ
֍    Cho phép hiển thị đầy đủ thông tin của hồ sơ được chọn xử lý, xem nội dung tài liệu đính kèm (scan)
֍    Hỗ trợ xử lý hồ sơ theo danh mục công việc đã được quy định: xác nhận nội dung hồ sơ, yêu cầu bổ sung, nhận hồ sơ bổ sung…
֍    Chuyển bộ phận 1 cửa yêu cầu bổ sung hồ sơ.
֍    Chuyển xử lý, trình phê duyệt, ký duyệt, từ chối hồ sơ, cập nhật ý kiến chỉ đạo…
֍    Báo cáo thống kê theo nhiều tiêu chí: lĩnh vực, thời gian, trạng thái, quá trình xử lý, người xử lý…
֍    Hỗ trợ chức năng xuất bản báo cáo ra các định dạng thông dụng như excel, pdf, word…

     Lãnh đạo     

֍    Xem xét tiến độ và kết quả thụ hồ sơ
֍    Duyệt giấy phép, giấychứng nhận
֍    Tra cứu quy trình giải quyết hồ sơ

  Tổ chức công dân

֍    Xem thông tin hướng dẫn về các thủ tục hành chính
֍    Tra cứu kết quả về hồ sơ

      Quản trị

֍    Quản trị quy trình động: cho phép định nghĩa quy trình xử lý hồ sơ, trạng thái hồ sơ, cấu hình ngày làm việc, sổ theo dõi,..
֍    Quản trị danh mục dùng chung
֍    Quản trị người dùng

Lợi ích phần mềm mang lại

Phục vụ người dân: 

– Chuẩn bị hồ sơ: chương trình “1 cửa” công khai hóa các thủ tục xử lý, cho phép tải về các mẫu hồ sơ.
– Theo dõi được hồ sơ “1 cửa”: chương trình “1 cửa” cho phép tìm kiếm thông tin hồ sơ một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ.     

Phục vụ Lãnh đạo:

Lãnh đạo kiểm soát tình hình giải quyết hồ sơ; Đánh giá hiệu quả làm việc của từng cán bộ công chức, từng bộ phận thông qua các báo cáo thống kê do chương trình tự động kết xuất.
Phục vụ cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ “1 cửa”:

– Giúp cán bộ tiếp nhận hồ sơ giảm sai sót và thời gian trong việc chép lại cùng một nội dung: chương trình xuất ra phiếu nhận (giao cho người dân), phiếu chuyển (giao cho cán bộ xử lý), vào sổ lưu hồ sơ,…
– Giúp cán bộ xử lý kiểm tra và quản lý công việc phụ trách, lập báocáo nhanh chóng, chính xác về tất cả các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Dễ sử dụng và mở rộng

•    Giao diện sát với nghiệp vụ thực tiễn, đơn giản, dễ sử dụng, tài liệu hướng dẫn, video hướng dẫn trực quan, dễ dàng tra cứu khi sử dụng.

•    Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến IE, Firefox, Chrome; các máy tính bảng phổ biến.

•    Dễ dàng mở rộng đáp ứng nhu cầu sử dụng cho Tỉnh, Huyện, Thành phố.

 Phân cấp quản lý & Bảo mật thông tin 

Thông tin Hồ sơ được quản lý, sử dụng và lưu trữ theo chế độ bảo mật cao. Từng đơn vị chỉ được phép xem thông tin nằm trong thẩm quyền quản lý

Các bước triển khai dễ dàng, nhanh chóng

Bước 1: Liên hệ thống nhất chủ trương
Địa chỉ: số 50 Hùng Vương, Tam Kỳ, QNam
Số ĐT: 05102240116  Fax: 05103811764
Email: sales@qti.vn       website: www.qti.vn
Bước 2: Trao đổi xây dựng phần mềm, tổ chức tập huấn triển khai phần mềm đưa vào sử dụng.

Bước 3: Tiến hành nghiệm thu, thanh lý

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: