I. Ban lãnh đạo:
Ông: Trương Thanh Bình
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông, Cử nhân kinh tế
Số điện thoại:
+ Di động: 0915134284
Email: thanhbinh4t@gmail.com
II. Các phòng trực thuộc:
1. Phòng Phát triển ứng dụng
Ông: Trần Vũ Lê Ven

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240115

+ Di động: 0983554339

Ông: Huỳnh Hoàng Anh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240115

+ Di động: 0933160610

Ông: Bùi Văn Thông

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240115

+ Di động: 0905596754

Ông: Trần Cao Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240115

+ Di động: 0987827902

Ông: Trần Đình Nam

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240115

+ Di động: 0979671544

Ông: Nguyễn Tất Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240115

+ Di động: 0398592467

Bà: Doãn Thị Thu Lịch

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240115

+ Di động: 0329709387

Ông: Lê Cầu

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240115

+ Di động: 0964.420.660

Bà: Nguyễn Thị Kim Cương

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240115

+ Di động: 0374.009.025

Bà: Phan Thị Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240115

+ Di động: 0971455395

Ông: Huỳnh Thanh Khởi

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240115

+ Di động: 0379473949

2. Phòng Truyền thông – Tổng hợp:
: Phạm Thị Thanh Thúy

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240114

+ Di động: 0905508518

: Bùi Thị Thùy Dung

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông

Số điện thoại:

+ Cơ quan : 0235.3818333

+ Di động : 0906.557.751

Mail: thuydung@quangnam.gov.vn

: Lê Thị Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học Điện tử Viễn thông

Số điện thoại:

+ Cơ quan : 0235.3818333

+ Di động : 0905262633

Mail: thuylt@quangnam.gov.vn

Bà: Lưu Thị Thương

Chức vụ:Chuyên viên – Phụ trách kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học thương mại

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.3838444

+ Di động: 0987367633

Bà: Nguyễn Thúy Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Truyền hình

Số điện thoại:

+ Cơ quan : 0235.3818333

+ Di động : 0943.344.563

Mail: thuyhangctv@gmail.com

: Hồ Thị Phương Thuận
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Báo Chí
Số điện thoại:
+ Cơ quan : 0235.3818333
+ Di động: 0968.399.167
3. Kế hoạch – Đào tạo:
Ông: Trần Thanh Tú

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử – Viễn thông; Cử nhân Quản trị kinh doanh tổng quát

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240116

+ Di động: 0962001001 – 0931001008

Ông: Nguyễn Huy Vũ

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240116

+ Di động: 0906323107

Bà: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240116

+ Di động: 0972300564

Bà: Lê Na

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240114

+ Di động: 0911470007

Bà: Nguyễn Thị Thanh Vân

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử – Viễn thông

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240116

+ Di động: 0935678658

Ông: Nguyễn Ngọc Cường

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240116

+ Di động: 0967000343

Ông: Ngô Thanh Kông

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240116

+ Di động: 0967888344

Bà: Trần Thị Bích Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật phần mềm

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240116

+ Di động: 0962933379

4. Hệ thống – An toàn thông tin
Ông: Phạm Hoàng Hoài

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.2240116

+ Di động: 0917025459

Ông: Hồ Minh Vững

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3602222
+ Di động: 0989011094

Ông: Nguyễn Trần Sa

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3602222
+ Di động: 0934.838.202

Ông: Trần Văn Bản

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3602222
+ Di động: 0989562295

  Ông: Nguyễn Đức Nga

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3602222
+ Di động: 0904220593