Phần mềm báo cáo số liệu tình hình kinh tế – xã hội


PHẦN MỀM BÁO CÁO SỐ LIỆU TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI

 

Giới thiệu tổng quan
Báo cáo số liệu về kinh tế xã hội là công việc được thực hiện định kỳ của Cơ quan hành chính từ Cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh, nhằm tổng hợp các thông tin về tình hình kinh tế và xã hội như thông tin về tình hình sản xuất các thành phần kinh tế; thông tin về Tài chính như mức thu chi của các xã, phường huyện, thành phố,…; thông tin về dân số, lao động và việc làm; thông tin văn hóa, y tế, giáo dục…; Dựa trên những  số liệu thu thập được, các cấp Lãnh đạo sẽ phân tích, đánh giá, tính toán các chỉ tiêu và đưa ra những nhận định cụ thể để từ đó khắc phục những mặt còn hạn chế, đồng thời xây dựng những chiến lược phát triển Kinh tế – Xã hội phù hợp, ổn định và bền vững.
Hiện nay, ngành CNTT đang phát triển với tốc độ rất nhanh, Chính phủ Việt Nam chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước từng bước thực hiện Chính phủ điện tử. Việc đưa các báo cáo Kinh tế – Xã hội lên phần mềm, ứng dụng Công nghệ thông tin vào báo cáo số liệu là việc tất yếu hỗ trợ cho việc nhập liệu và tổng hợp báo cáo cho các cơ quan hành chính các cấp nhằm tiết kiệm thời gian, công sức của công việc báo cáo hành chính.

 


Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý báo cáo số liệu tình hình kinh tế xã hội:
Lập kế hoạch và phân bổ các phòng ban: 

Phòng Tài chính – kế hoạch lên kế hoạch tổng thể cho toàn Huyện/thị xã/thành phố và phân bổ kế hoạch cho các xã/phường trên cơ sở số liệu kế hoạch tổng thể.

Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT-XH trên địa bàn theo thời gian qui định.

Các phòng ban nhập dữ liệu từ UBND các xã/phường, phần mềm sẽ tự động tổng hợp số liệu thành báo cáo của phòng và tổng hợp số liệu của các
phòng thành số liệu của toàn huyện/thị xã/thành phố.
Xem báo cáo tình hình KT-XH:
Cho phép các phòng ban thấy được dữ liệu ước thực hiện, báo cáo thống kê tổng hợp của đơn vị mình và Phòng Tài chính – kế hoạch và Văn phòng, UBND huyện xem được tất cả dữ liệu bao gồm ước thực hiện, báo cáo, các thống kê tổng hợp

Các lợi ích khi sử dụng phần mềm

Tiết kiệm thời gian 

Các thao tác báo cáo từ phòng ban qua phần mềm được thực hiện thuận lợi và chặt chẽ về trình tự. Do đó, đảm bảo được độ chính xác về số liệu của từng phòng ban và đảm bảo tính năng bảo mật dữ liệu giữa các đơn vị báo cáo.
Dễ sử dụng và mở rộng

• Giao diện sử dụng 100% tiếng việt chuẩn Unicode. Giao diện thân thiện, thuận tiện và dễ sử dụng, trực quan và tiện lợi, chứa đựng đầy đủ thông tin cần thiết. Các chức năng và các thao tác được thực hiện tương đối đơn giản
• Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến IE, Firefox, Chrome; các máy tính bảng phổ biến.

Quản lý số liệu của từng ngành

Quản lý kế hoạch tổng thể của huyện; kế hoạch phân bổ về cơ sở; quản lý dữ liệu trong tháng; ước tính thực hiện tháng
sau.

 Kết xuất báo cáo chính xác theo biểu mẫu

 

Giúp quản lý được số liệu của các ngành giáo dục, y tế, kinh tế …Nắm được chỉ tiêu cụ thể của từng ngành, căn cứ đánh giá quá trình thực hiện, kế hoạch được giao trong từng năm và dữ liệu được tổng hợp và kết xuất báo cáo chính xác theo biễu mẫu quy định.

Phân cấp quản lý & Bảo mật thông tin 
Đảm bảo được độ chính xác về số liệu của từng phòng ban và đảm bảo tính năng bảo mật dữ liệu giữa các đơn vị báo cáo. Từng đơn vị chỉ được phép xem thông tin nằm trong thẩm quyền quản lý được giao.

 


Các bước triển khai dễ dàng, nhanh chóng

Bước 1: Liên hệ thống nhất chủ trương
Địa chỉ: số 50 Hùng Vương, Tam Kỳ, QNam
Số ĐT: 05102240116    Fax: 05103811764
Email: sales@qti.vn        website: www.qti.vn
Bước 2: Trao đổi xây dựng phần mềm, tổ chức tập huấn triển khai phần mềm đưa vào sử dụng.
Bước 3: Tiến hành nghiệm thu, thanh lý