Phần mềm Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

PHẦN MỀM CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 

Tổng quan về cổng thông tin

   Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập nhằm giải đáp kịp thời những kiến nghị, phản ánh vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
   Với mục đích hỗ trợ tối đa các yêu cầu, thắc mắc của doanh nghiệp. Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp sẽ thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho các Doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại tỉnh nhà. Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp bảo đảm nguyên tắc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật; việc trả lời của các cơ quan được thực hiện theo quy định của pháp luật, trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng cơ quan trả lời; phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp và hỗ trợ trong việc trả lời câu hỏi của doanh nghiệp. Các thông tin cá nhân của Doanh nghiệp được Hệ thống bảo mật hoàn toàn. Doanh nghiệp có thể đề nghị chỉ gửi nội dung trả lời riêng, Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp sẽ thực hiện và không đăng tải trên hệ thống.
 

Quy trình giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp qua Cổng thông tin như sau: 

– Bước 1. Doanh nghiệp đăng ký là thành viên của Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp để được cung cấp tài khoản và mật khẩu.
– Bước 2. Doanh nghiệp đăng nhập vào Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện việc gửi câu hỏi.
– Bước 3. Bộ phận chuyên môn của Cơ quan trả lời nhận câu hỏi được gửi đến; trình lãnh đạo cơ quan xem xét và tiến hành nghiên cứu, trả lời.
Thời hạn trả lời câu hỏi thông qua Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp được UBND tỉnh quy định từ 5 đến 7 ngày làm việc.
– Bước 4. Sau khi có kết quả trả lời, Cơ quan trả lời cập nhật câu hỏi và nội dung trả lời lên Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp để doanh nghiệp biết và theo dõi.
 Chức năng, tính năng của cổng thông tin
Các tính năng, chức năng chính của cổng thông tin cụ thể như sau:

 Đăng ký / đăng nhập
Giao diện đăng ký / đăng nhập thành viên tham gia Cổng thông tin.
Các thông tin cần thiết tối thiểu để đăng ký thành viên.
 Đặt câu hỏi: doanh nghiệp sau khi đăng ký thành viên trên cổng thông tin, có thể đặt câu hỏi thắc mắc, kiến nghị hoặc nhờ tư vấn, hỗ trợ trên cổng thông tin.
 Thông báo: các tin tiêu điểm mang tính chất thông báo, QĐ, Chỉ thị, Công văn, Thông tư, nghị định có hiệu lực,…

 Danh sách cơ quan trả lời: danh sách Sở, Ban ,Ngành, đơn vị tham gia Cổng thông tin. Thông tin chi tiết về đơn vị tham gia trên Cổng (Tên cơ quan, địa chỉ cơ quan, tên người phụ trách tham gia, chức danh, SĐT, Email, website, lĩnh vực trả lời).

 Module trao đổi nội bộ: Hệ thống trao đổi thông tin, liên lạc giữa cơ quan thường trực Cổng và Ban chỉ đạo, giữa cơ quan thường trực Cổng với các cơ quan trả lời câu hỏi và giữa các cơ quan trả lời câu hỏi với nhau.

 Hệ thống email, SMS: có chức năng tự động nhắn tin email, SMS đến số điện thoại cơ quan, đơn vị được chọn để đặt câu hỏi, báo nhắc việc khi đến thời hạn trả lời, báo đến Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Ban xúc tiến và Lãnh đạo cơ quan giải đáp thắc mắc khi hết thời hạn trả lời câu hỏi; báo phản hồi đến doanh nghiệp.
 Ý kiến doanh nghiệp: tiếp nhận các góp ý xây dựng về Cổng thông tin do các cơ quan, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp cập nhật, tham gia trên Cổng.

 Quản trị hệ thống:
– Khai báo cấu trúc của hệ thống.
– Quản trị người sử dụng.
– Quản trị các nhóm quyền sử dụng.
– Theo dõi hệ thống.
– Sao lưu, phục hồi dữ liệu.
– Xây dựng hệ thống menu.
– Báo cáo, thống kê.

Lợi ích cổng thông tin mang lại

 Nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, cung cấp đầy đủ thông tin để lãnh đạo quản lý, điều hành, đồng thời tạo sự minh bạch.
 Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có thêm kênh thông tin để tìm hiểu, trao đổi, tương tác với cơ quan hành chính trong quá trình giải quyết các thắc mắc. Từ đó tăng cường, củng cố lòng tin của doanh nghiệp với các cơ quan hành chính.

An toàn và bảo mật
Hệ thống được bảo mật bởi các mức sau:

 Bảo mật mức hệ điều hành và hệ thống mạng.
 Bảo mật mức ứng dụng, phân vùng dữ liệu được thao tác cho từng đơn vị, cá nhân trực thuộc

Dễ sử dụng và mở rộng

 Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng 100% tiếng việt chuẩn Unicode. Giao diện thân thiện, thuận tiện và dễ sử dụng, trực quan và tiện lợi, chứa đựng đầy đủ thông tin cần thiết. Các chức năng và các thao tác được thực hiện tương đối đơn giản.
 Quản lý và cung cấp đầy đủ, nhanh chóng, chính xác số liệu quản lý từ chi tiết đến số liệu tổng hợp mọi cấp quản lý và mọi thời điểm.
 Xuất báo cáo nhanh chóng, thuận tiện theo đúng quy chuẩn của đơn vị.

Các bước triển khai dễ dàng, nhanh chóng

Bước 1: Liên hệ thống nhất chủ trương
Địa chỉ: số 50 Hùng Vương, Tam Kỳ, QNam
Số ĐT: 05102240116;      Fax: 05103811764
Email: sales@qti.vn;    Website: www.qti.vn
Bước 2: Trao đổi xây dựng phần mềm, tổ chức tập huấn triển khai phần mềm đưa vào sử dụng.
Bước 3: Tiến hành nghiệm thu, thanh lý