Phần mềm dịch vụ công trực tuyến

Tổng quan về phần mềm

   Giải pháp phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam, cho phép các cơ quan, tổ chức, các đơn vị hành chính, doanh nghiệp có thể triển khai đưa các thủ tục, dịch vụ, hành chính công lên mạng Internet.
   Cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp theo phương thức trực tuyến.
Khi người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ, chỉ cần điền thông tin vào mẫu đơn, hồ sơ đã được cung cấp và gửi trực tuyến, sau đó sẽ nhận được thông báo trả kết quả qua mạng.


Những tính năng chính của phần mềm
Phần mềm bao gồm các chức năng chính được mô phỏng theo sơ đồ sau:

Đăng ký hồ sơ: đăng ký và nộp hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mà không phải đến trực tiếp cơ   quan chức năng.
Quản lý hồ sơ: cung cấp chức năng để người dân/ doanh nghiệp quản lý hồ sơ đã tạo trước đó và cập nhật các thông tin liên quan đến hồ sơ như sửa, xóa, hủy…
Theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ: theo dõi tiến độ xử lý: chưa giải quyết, đã giải quyết, đúng hạn, trễ hạn…
Tra cứu hồ sơ: cho phép lọc tìm hồ sơ theo các tiêu chí: Số biên nhận, Tên người nộp, Ngày tiếp nhận, Đơn vị,  Lĩnh vực, Loại hồ sơ…
Thống kê báo cáo: thống kê hồ sơ theo từng thủ tục, theo phòng ban, theo nhân viên về số lượng hồ sơ, nội dung xử lý, trạng thái,..

Lợi ích mang lại dành cho người sử dụng

Phục vụ người dân
Công dân, doanh nghiệp là những thành viên có nhu cầu sử dụng các dịch vụ hành chính công được cung cấp. Sử dụng phần mềm sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại cho công dân, doanh nghiệp.

֍ Tổ chức công dân, doanh nghiệp có thể đăng ký hồ sơ, nộp thủ tục hành chính trực tuyến mà không cần phải đến cơ quan.
֍ Xem và kiểm tra trạng thái hồ sơ
֍ Nhận được thông báo qua địa chỉ email về hồ sơ, thủ tục đã đồng ý thụ lý, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ khi được yêu cầu
֍ Nhận thông báo trả kết quả khi hồ sơ, thủ tục đã giải quyết

Phục vụ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận một cửa tiếp nhận và thông báo trả kết quả cho người dân ở bất kỳ nơi đâu có mạng internet.

֍ Nhận và kiểm định sơ bộ tính đầy đủ của hồ sơ, xuất giấy biên nhận.
֍ Lập phiếu, chuyển hồ sơ cho các phòng chuyên môn xử lý.
֍ Nhận lại hồ sơ đã giải quyết từ các phòng.
֍ Thông báo kết quả hồ sơ cho công dân.

Phòng ban xử lý
Phòng chuyên môn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ do một cửa chuyển đến ở mọi lúc mọi nơi, ở bất kỳ thời điểm nào khi máy cá nhân có kết nối mạng internet, đảm bảo thời gian tiến độ xử lý của thủ tục theo quy định.

֍ Nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa.
֍ Xem xét và giải quyết hồ sơ.
֍ In giấy chứng nhận, giấy phép.. gửi lãnh đạo duyệt ký.
֍ Trả hồ sơ cho bộ phận một cửa.
Phục vụ Lãnh đạo

Lãnh đạo xem xét và duyệt giấy chứng nhận ngay trên phần mềm. Có thể tra cứu dữ liệu nhanh chóng, đầy đủ và chính xác, thống kê nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục theo từng nhân viên, phòng ban đảm bảo thống kê đầy đủ thông tin cần thiết và chính xác.
Hệ thống báo nhắc

Hệ thống tự động thông báo đến người dân, doanh nghiệp kết quả thụ lý hồ sơ và thông báo nhận kết quả khi hồ sơ đã được giải quyết  qua địa chỉ email của người dân, doanh nghiệp đã cung cấp.
Dễ sử dụng và mở rộng

֍ Giao diện sát với nghiệp vụ thực tiễn, đơn giản, dễ sử dụng, tài liệu hướng dẫn, video hướng dẫn trực quan, dễ dàng tra cứu khi sử dụng.
֍ Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến IE, Firefox, Chrome; các máy tính bảng phổ biến.
֍ Dễ dàng mở rộng đáp ứng nhu cầu sử dụng cho Tỉnh, Huyện, Thành phố.
Phân cấp quản lý & Bảo mật thông tin 

Thông tin Hồ sơ được quản lý, sử dụng và lưu trữ theo chế độ bảo mật cao. Từng đơn vị chỉ được phép xem thông tin nằm trong thẩm quyền quản lý
Các bước triển khai dễ dàng, nhanh chóng

Bước 1: Liên hệ thống nhất chủ trương
Địa chỉ: số 50 Hùng Vương, Tam Kỳ, QNam
Số ĐT: 05102240116    Fax: 05103811764
Email: sales@qti.vn        website: www.qti.vn
Bước 2: Trao đổi xây dựng phần mềm, tổ chức tập huấn triển khai phần mềm đưa vào sử dụng.
Bước 3: Tiến hành nghiệm thu, thanh lý