Phần mềm giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao

PHẦN MỀM GIÁM SÁT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO  
Tổng quan về phần mềm
֍ Những hoạt động, công việc, nhiệm vụ thường xuyên và liên tục được diến ra trong đơn vị tạo ra sự khác biệt gì? Công việc có đạt được những kết quả mong đợi không? Làm thế nào để hoàn thành công việc đạt được kết quả, hiệu quả công việc một cách tốt nhất? Giám sát và đánh giá công việc giúp các đơn vị trả lời cho các câu hỏi trên.
֍ Giám sát và đánh giá là các công cụ quản lý quan trọng để theo dõi tiến độ thực hiện và hỗ trợ quá trình ra quyết định trong quá trình giải quyết công việc. Giám sát có thể định nghĩa là một chức năng được thực hiện một cách liên tục nhằm cung cấp cho cấp quản lý và các bên có liên quan các thông tin về công việc/nhiệm vụ đang triển khai một cách có hệ thống và khách quan, xác định tính phù hợp và mức độ hoàn thành các mục tiêu, công việc/nhiệm vụ được giao. Quá trình giám sát giúp các đơn vị theo dõi những kết quả công việc thông qua việc thường xuyên thu thập thông tin để kịp thời hỗ trợ việc ra quyết định, đảm bảo việc giải trình trách nhiệm và tạo nền tảng cho việc đánh giá.
֍ Hiện nay, tình hình quản lý, theo dõi và giám sát công việc tại các đơn vị chủ yếu được triển khai và thực hiện theo phương pháp thủ công truyền thống, dẫn đến việc cập nhật thông tin thông thường bằng các phương thức như báo cáo trực tiếp, thông qua điện thoại hoặc văn bản giấy, dẫn đến việc đáp ứng của dữ liệu luôn bị động và mất thời gian cập nhật, tính sẵn sàng dữ liệu chưa cao. Vì vậy, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, điều hành sẽ giải quyết được vấn đề này. Việc ứng dụng CNTT giúp cho các bộ phận thực hiện công tác có công cụ hỗ trợ thực hiện công tác, các cấp quản lý tại đơn vị có thể giám sát tiến độ thực hiện của bộ phận thừa hành. Các cấp quản lý sẽ chủ động hơn trong công tác điều hành bởi dữ liệu quản lý luôn ở trạng thái sẵn sàng để khai thác, …. Vì vậy, phần mềm Giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao sẽ giải quyết các vấn đề nêu trên.
Tính năng của phần mềm
Phần mềm có những tính năng nổi bật như sau:
֍ Kế thừa các tiện ích mà phần mềm Quản lý văn bản & Hồ sơ công việc (Q-Office) mang lại: Có thể dùng chung dữ liệu trên nền tảng Q-Office (Hệ thống nền, hệ thống người dùng-user, mật khẩu; hệ thống phòng ban, chức vụ).
֍ Quản lý, xử lý công việc tập trung: tiết kiệm thời gian cho việc cập nhật công việc phát huy hiệu quả của phần mềm cũng như hệ thống Q-Office.
֍ Dễ dàng triển khai đưa vào sử dụng: Giao diện thân thiện với người dùng theo các tiêu chuẩn trên nền Q-Office.
֍ Quản lý các nội dung công việc, nhiệm vụ được giao.
֍ Chuyển thông báo kết luận cho từng bộ phận, đơn vị.
֍ Theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung theo công việc, nhiệm vụ được giao.
֍ Quản lý tình trạng các kết quả thực hiện nội dung công việc, nhiệm vụ được giao.
֍ Hỗ trợ công tác tổng hợp – thống kê.
֍ Phần mềm hữu ích khi kết nối mạng internet.
֍ Có nhiều trạng thái thông báo cho người dùng như gấp, trễ, quá hạn. Những trạng thái này sẽ dựa vào thời gian hoàn thành xử lý công việc nhiệm vụ được giao.

Tính hiệu quả, khả dụng
  Tăng cường giám sát, tái giám sát; giám sát báo cáo kết hợp khảo sát thực tế; đồng thời xác định rõ mục tiêu giám sát để thúc đẩy công việc hiệu quả hơn… Nâng cao chất lượng, cung cấp đầy đủ thông tin để lãnh đạo quản lý, điều hành công việc, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý trong toàn đơn vị.
  
Hoạt động giám sát xác định đúng vấn đề, trọng tâm, nội dung, đối tượng cần giám sát; tổ chức giám sát công khai, sát cơ sở. Thông qua hoạt động giám sát, xác định và chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng phòng, cấp, đặc biệt là người đứng đầu đối với công việc, nhiệm vụ, nội dung cụ thể, trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp, tiến độ giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, hạn chế.
  
Việc triển khai sử dụng và khai thác phần mềm Giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao, các công việc và nhiệm vụ được giao được đánh giá khách quan, chỉ rõ kết quả đạt được, hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân. Cùng với đó, các kiến nghị, trách nhiệm tổ chức thực hiện và thời hạn giải quyết chậm hoặc không có chuyển biến tích cực thì tổ chức tái giám sát để rà soát, nắm bắt lại và có giải pháp đôn đốc thực hiện.

Công tác tổng hợp, thống kê dễ dàng và nhanh chóng, hiệu quả, khách quan. 
Phần mềm có phạm vi áp dụng rộng và hiệu quả, không những có khả năng áp dụng tại UBND các huyện/thị xã/thành phố, các Sở/Ban/Ngành, các cơ quan, tổ chức, Hội –  Đoàn thể,… mà còn có thể áp dụng tại các đơn vị sự nghiệp và đặc biệt là áp dụng được cho các doanh nghiệp trong công tác phân công và giám sát thực hiện công việc thường xuyên trong đơn vị.
An toàn và bảo mật
֍ Hệ thống có khả năng bảo vệ dữ liệu rất cao, toàn bộ dữ liệu của hệ thống được quản lý bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Phần mềm cho phép tự động backup dữ liệu dự phòng đảm bảo được sự an toàn dữ liệu và tránh rủi ro xảy ra..
֍ Hệ thống được bảo mật bởi các mức sau:
o Bảo mật mức hệ điều hành và hệ thống mạng.
o Bảo mật mức ứng dụng, phân vùng dữ liệu được thao tác cho từng đơn vị, cá nhân trực thuộc.
Dễ sử dụng và mở rộng
֍ Phần mềm sử dụng 100% tiếng việt chuẩn Unicode. Giao diện thân thiện, thuận tiện và dễ sử dụng, trực quan và tiện lợi, chứa đựng đầy đủ thông tin cần thiết. Các chức năng và các thao tác được thực hiện tương đối đơn giản.
֍ Xuất báo cáo nhanh chóng, thuận tiện theo đúng quy chuẩn của đơn vị.
Các bước triển khai dễ dàng, nhanh chóng
Bước 1: Liên hệ thống nhất chủ trương
Địa chỉ: số 50 Hùng Vương, Tam Kỳ, QNam
Số ĐT: 05102240116;      Fax: 05103811764
Email: sales@qti.vn;    Website: www.qti.vn
Bước 2: Trao đổi xây dựng phần mềm, tổ chức tập huấn triển khai phần mềm đưa vào sử dụng.
Bước 3: Tiến hành nghiệm thu, thanh lý