Phần mềm kiểm phiếu điện tử Bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp

PHẦN MỀM KIỂM PHIẾU ĐIỆN TỬ BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Tổng quan về phần mềm
 Thực hiện thông tư số 02/2016/TT-BNV ngày 01/02/2016 hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 Nhằm chấm dứt tình trạng chờ đợi kết quả bầu cử mất nhiều thời gian trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, cần thiết có công cụ hỗ trợ kiểm phiếu với ưu điểm là độ chính xác tuyệt đối và minh bạch cao, công cụ hỗ trợ việc nhập phiếu, tổng hợp thông tin tại các tổ/ban bầu cử các cấp, tự động tổng hợp thông tin, số liệu một cách nhanh chóng, chính xác về Hội đồng bầu cử. Công khai danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
 Phần mềm kiểm phiếu điện tử giúp cho việc kiểm phiếu tại các tổ/ban bầu cử các cấp được nhanh chóng, chính xác.

 

Tính năng của phần mềm
 Phần mềm được triển khai ứng dụng tại các tổ bầu cử, ban bầu cử các cấp, gồm 02 phân hệ:
– Phân hệ nhập liệu: cài đặt trên máy tính, hỗ trợ cập nhật các kết quả bầu cử, tự động thống kê kết quả, tổng hợp báo cáo nhanh về ban/hội đồng bầu cử cấp trên.
– Phân hệ báo cáo thống kê: cung cấp số liệu báo cáo nhanh, được tổng hợp từ số liệu báo cáo của các tổ, ban bầu cử.
 Phần mềm tổng hợp số liệu kết quả bầu cử hoạt động tích hợp vào chuyên trang bầu cử tại địa chỉ như trên.
 Các tổ/ban bầu cử được cấp User/mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm và thực hiện việc báo cáo số liệu.
 Hội đồng bầu cử tỉnh/ Ban bầu cử cấp huyện có thẩm quyền duyệt số liệu của cấp dưới báo cáo. Số liệu được duyệt sẽ được tổng hợp để công khai trên chuyên trang bầu cử, phục vụ cho việc công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Hiệu quả mang lại
Phần mềm Kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là phần mềm:
Có dung lượng nhỏ gọn, dễ dàng cài đặt, dễ sử dụng.
Đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực kết quả bầu cử.
Phần mềm này đáp ứng được việc tổng hợp, phân loại phiếu (hợp lệ, không hợp lệ, số phiếu bầu đủ, bầu thiếu…), danh sách bầu cử được tự động sắp xếp theo thứ tự alpha B, tích hợp biên bản bầu cử…
Số lượng người tham gia ban kiểm phiếu không cần nhiều.
Phần mềm sẽ tự động tính tỷ lệ phần trăm phiếu bầu cho từng ứng viên một cách đầy đủ, nhanh chóng. Ngoài tính toán, phần mềm còn cho phép kiểm tra lỗi, phát hiện, chỉnh sửa kịp thời, sau đó in xuất báo cáo hoàn chỉnh.
Phần mềm này cho phép làm việc theo từng nhóm nên tốc độ làm việc rất nhanh và chính xác.
Với những chức năng tiện lợi, phần mềm sẽ giúp thuận tiện hơn trong việc kiểm phiếu, đảm bảo nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức và có độ chính xác cao.

An toàn và bảo mật
 Hệ thống được cài đặt trên máy đơn với chế độ bảo mật chặt chẽ, cấp quyền truy cập đến từng người sử dụng theo từng đơn vị thuộc hệ thống triển khai chương trình.
 Hệ thống được bảo mật bởi các mức sau:
o Bảo mật mức hệ điều hành.
o Bảo mật mức ứng dụng, phân vùng dữ liệu được thao tác.

Dễ sử dụng và mở rộng

 Phần mềm sử dụng 100% tiếng việt chuẩn Unicode. Giao diện thân thiện, thuận tiện và dễ sử dụng, trực quan và tiện lợi, chứa đựng đầy đủ thông tin cần thiết. Các chức năng và các thao tác được thực hiện tương đối đơn giản.
 Quản lý và cung cấp đầy đủ, nhanh chóng, chính xác số liệu quản lý từ chi tiết đến số liệu tổng hợp mọi cấp quản lý và mọi thời điểm.

Các bước triển khai dễ dàng, nhanh chóng

Bước 1: Liên hệ thống nhất chủ trương
Địa chỉ: số 50 Hùng Vương, Tam Kỳ, QNam
Số ĐT: 05102240116;      Fax: 05103811764
Email: sales@qti.vn;    Website: www.qti.vn
Bước 2: Trao đổi xây dựng phần mềm, tổ chức tập huấn triển khai phần mềm đưa vào sử dụng.
Bước 3: Tiến hành nghiệm thu, thanh lý