Phần mềm Quản lý đánh giá chất lượng hành chính công


PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HÀNH CHÍNH CÔNG

Giới thiệu tổng quan

Phần mềm đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khảo sát để tăng cường việc tự động hóa, tiết kiệm thời gian, chi phí khảo sát và giảm thiểu sự ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan trong tổng hợp kết quả khảo sát.

Việc xác định chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính sẽ được đánh giá kết quả làm việc của cán bộ, công chức và viên chức dựa trên 3 tiêu chí: kết quả thực hiện công việc; chấp hành nội dung, quy chế của cơ quan, pháp luật của Nhà nước và thái độ, trách nhiệm đối với công việc, tổ chức, công dân, đồng nghiệp.

Mô hình triển khai phần mềm: 
 

Các tiêu chí đánh giá chất lượng hành chính công: 
– Thái độ tiếp xúc, giải quyết công việc:
– Tinh thần trách nhiệm tiếp xúc, giải quyết công việc:
– Hướng dẫn thủ tục và yêu cầu liên quan
– Cách thức làm việc
– Quy trình giải quyết hồ sơ công việc
– Cách thức giải quyết quy trình đã quy định
– Thủ tục hồ sơ quy định hiện hành
– Thời gian chờ đợi đến lượt giải quyết
– Thời gian trả kết quả so với hẹn
Tính năng phần mềm:

Tổ chức/công dân đánh giá:
Tổ chức/công dân là những người đánh giá trực tiếp trên hệ thống theo các tiêu chí: thái độ, tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn thủ tục, quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết của công chức

Quản lý kết quả đánh giá:
Cho phép hiển thị kết quả đánh giá của các công chức theo các tiêu chí: tiêu chí đánh giá, số lượt đánh giá và cụ thể kết quả của từng tiêu chí.

 

 

 

Quản lý thống kê đánh giá chất lượng:

Thống kê kết quả đánh giá của người dân đã nhận xét về cán bộ đó theo khoảng thời gian.

Các lợi ích khi sử dụng phần mềm
Tổ chức/ công dân:
Giảm phiền hà cho tổ chức, công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính nhà nước.
Góp phần chống tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, công chức. Nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ cán bộ, công chức.
Nâng cao chất lượng công vụ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân.

Cơ quan công quyền:
Giúp cho công việc kiểm tra, kiểm soát được thực hiện một cách toàn diện, bao quát từ khâu tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết công việc tại bộ phận một cửa, đảm bảo chính xác và quản lý chặt chẽ hơn so với trước đây.

 

 

 

 

 

 

Dễ sử dụng và mở rộng

• Giao diện sử dụng 100% tiếng việt chuẩn Unicode. Giao diện thân thiện, thuận tiện và dễ sử dụng, trực quan và tiện lợi, chứa đựng đầy đủ thông tin cần thiết. Các chức năng và các thao tác được thực hiện tương đối đơn giản.
• Hỗ trợ các trình duyệt phổ biến IE, Firefox, Chrome; các máy tính bảng phổ biến.

Các bước triển khai dễ dàng, nhanh chóng

Bước 1: Liên hệ thống nhất chủ trương
Địa chỉ: số 50 Hùng Vương, Tam Kỳ, QNam
Số ĐT: 05102240116    Fax: 05103811764
Email: sales@qti.vn        website: www.qti.vn
Bước 2: Trao đổi xây dựng phần mềm, tổ chức tập huấn triển khai phần mềm đưa vào sử dụng.
Bước 3: Tiến hành nghiệm thu, thanh lý