Phần mềm quản lý đền bù giải phóng mặt bằng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

 

Tổng quan về phần mềm
֍ Hiện nay, nhu cầu quy hoạch lại hạ tầng cơ sở để phù hợp hơn, đưa lại hiệu quả hơn cho nền kinh tế đất nước, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân là tất yếu.
֍ Để nâng cao tính công bằng, hợp lý trong việc quy hoạch, giải phóng mặt bằng – đền bù giải tỏa, mỗi cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng giải tỏa đền bù phải bỏ ra một lượng công sức rất lớn trong việc lập hồ sơ, phương án đền bù, nắm bắt tình hình của từng hộ, kiểm kê, đo đạt và thống nhất với chủ hộ về chủng loại, số lượng,.. lập hồ sơ đền bù, áp giá cho từng đối tượng, cho từng hộ và xây dựng phương án, phương án tái định cư để nhanh chóng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
֍ Ngoài ra cần phải tổng hợp các phương án, nắm số liệu thống kê như số lượng hộ gia đình chính sách, số lượng hộ giải tỏa trắng, quy mô của các phương án… Các số liệu này trình lãnh đạo nhằm giúp lãnh đạo có cái nhìn tổng quát về tầm quan trọng của việc giải phóng mặt bằng đền bù giải tỏa và mức độ ảnh hưởng của nó đến đời sống của người dân từ đó để đưa ra những quyết sách kịp thời.
֍ Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, phần mềm “Quản lý Đền bù giải phóng
mặt bằng” sẽ là một giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết tất cả các yêu cầu nghiệp vụ của khâu đền bù giải phóng mặt bằng.

Tính năng của phần mềm
Hệ thống chia ra gồm các chức năng nghiệp vụ chính sau:
֍ Quản trị hệ thống

֍ Quản lý đơn giá
Quản lý các thông tin về bộ đơn giá do UBND ban hành hằng năm, hoặc có bổ sung.
Quản lý các hạng mục, vị trí về đơn giá chuẩn của đất, xây dựng đơn giá đất.
Xây dựng đơn giá nhà – vật kiến trúc.
Xây dựng đơn giá cây.
Xây dựng đơn giá hỗ trợ chính sách.
Xây dựng đơn giá thưởng tiến độ.
Xây dựng danh mục phân loại lao động,…

֍ Quản lý phương án
Quản lý danh mục các phương án.
Lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng.
Tách gộp phương án.
Lập phương án tái định cư.
Thẩm định phê duyệt phương án, kết xuất dữ liệu,…
֍ Quản lý hồ sơ:
Thêm mới hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng cho chủ hộ.
Cập nhật thông tin đất; nhà -vật kiến trúc, mồ mả; cây trồng -con vật nuôi; hỗ trợ di chuyển; hỗ trợ thuê nhà; ổn định đời sống; chuyển đổi nghề; hỗ trợ chính sách; tái định cư; thưởng tiến độ; hỗ trợ khác.

֍ Kế toán đền bù
Quản trị kế toán.
Danh mục tài khoản.
Lập chứng từ thu chi.

֍ Tra cứu

Tra cứu đơn giá.
Tra cứu phương án.
Tra cứu hồ sơ.
Tra cứu tổng hợp.
֍ Báo cáo thống kê
Hệ thống báo cáo thống kê được xây dựng linh động có tính mở giúp quản trị viên có thể tự động xây dựng các mẫu báo cáo theo nhu cầu của đơn vị.
Báo cáo tổng hợp: tháng, quý, năm, theo nhiều năm, theo phương án, theo yêu cầu đặc thù của lãnh đạo.

Tính hiệu quả, khả dụng
Hệ thống quản lý đền bù giải phóng mặt bằng cho phép triển khai quản lý toàn bộ nghiệp vụ của quy trình giải phóng mặt bằng đảm bảo tính chặt chẽ và chính xác của số liệu vào ra hệ thống để phục vụ công tác theo dõi tiến độ của phương án hồ sơ.
Phần mềm Quản lý đền bù, giải phóng mặt bằng mang lại các lợi ích rõ ràng như sau:

֍ Xây dựng cấu trúc đơn giá đất, nhà, cây…
֍ Dễ dàng, nhanh chóng lập phương án, xây dựng hồ sơ đúng, chính xác.
֍ Hồ sơ được đầy đủ, chuẩn hóa, đạt chất lượng cao, tính đồng bộ.
֍ Tiết kiệm chi phí nhân công tối đa cho việc lập hồ sơ.
֍ Lưu trữ số liệu khoa học, lâu dài, tìm lại hồ sơ cũ nhanh.
֍ Giải quyết được việc thống kê số liệu nhanh, mạnh, linh động…

An toàn và bảo mật
֍ Hệ thống có khả năng bảo vệ dữ liệu rất cao, toàn bộ dữ liệu của hệ thống được quản lý bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Phần mềm cho phép tự động backup dữ liệu dự phòng đảm bảo được sự an toàn dữ liệu và tránh rủi ro xảy ra..
֍ Ngoài việc bảo việ dữ liệu, hệ thống còn kiểm soát các dữ liệu nhập đầu vào rất chặt chẽ. Các form nhập dữ liệu đều được kiểm tra khuân dạng dữ liệu nhập và cũng như tính ràng buộc với các dữ liệu khác và thông báo cho người sử dụng trong mọi trường hợp.

Dễ sử dụng và mở rộng

֍ Phần mềm sử dụng 100% tiếng việt chuẩn Unicode. Giao diện thân thiện, thuận tiện và dễ sử dụng, trực quan và tiện lợi, chứa đựng đầy đủ thông tin cần thiết. Các chức năng và các thao tác được thực hiện tương đối đơn giản.
֍ Quản lý và cung cấp đầy đủ, nhanh chóng, chính xác số liệu quản lý từ chi tiết đến số liệu tổng hợp mọi cấp quản lý và mọi thời điểm.
֍ Xuất báo cáo nhanh chóng, thuận tiện theo đúng quy chuẩn của đơn vị.

Các bước triển khai dễ dàng, nhanh chóng

Bước 1: Liên hệ thống nhất chủ trương
Địa chỉ: số 50 Hùng Vương, Tam Kỳ, QNam
Số ĐT: 05102240116;      Fax: 05103811764
Email: sales@qti.vn;    Website: www.qti.vn
Bước 2: Trao đổi xây dựng phần mềm, tổ chức tập huấn triển khai phần mềm đưa vào sử dụng.
Bước 3: Tiến hành nghiệm thu, thanh lý