Văn bản luật

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 15/2017/QH14 21/06/2017 Luật quản lý, sử dụng tài sản công
2 03/2011/QH13 11/11/2011 Luật tố cáo
3 83/2015/QH13 25/06/2015 Luật Ngân sách nhà nước
4 86/2015/QH13 19/11/2015 Luật An toàn thông tin
5 58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội
6 42/2013/QH13 25/11/2013 Luật tiếp công dân
7 44/2013/QH13 26/11/2013 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
8 10/VBHN-VPQH 12/12/2012 Luật Phòng chống tham nhũng
9 27/2012/QH13 23/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng
10 02/2011/QH13 11/11/2011 Luật Khiếu nại