Hội thảo đề tài nghiên cứu xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ hành chính công cấp tỉnh

Sáng nay 2/8, Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Nam tổ chức hội thảo đề tài khoa học công nghệ nghiên cứu xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ hành chính công cấp tỉnh trên cơ sở nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) nhằm báo cáo kết quả đạt được cũng như lấy ý kiến góp ý hoàn thiện hơn nữa kết quả nghiên cứu. Đồng chí Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Đề tài Nghiên cứu xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ hành chính công cấp tỉnh trên cơ sở nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) thuộc chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020: “ Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm CNTT phục vụ chính phủ điện tử” Mã số: KC.01/16-20. Tổng kinh phí thực hiện 3.880 triệu đồng, với thời gian thực hiện là 24 tháng từ 10/2017 đến 9/2019. Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Nam là đơn vị được giao thực hiện đề tài.

Đề tài dự kiến triển khai 94 thủ tục hành chính tại 3 Sở, Ban, Ngành: Sở Y tế Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, 1 đơn vị tuyến huyện là Thành phố Tam Kỳ, trong đó có ít nhất 23 thủ tục hành chính triển khai ở mức độ 3. Ngoài đảm bảo liên thông giải quyết thủ tục hành chính 3 cấp: xã, huyện, tỉnh sản phẩm phần mềm từ đề tài còn có khả năng giám sát được quy trình nghiệp vụ, chia sẻ sử dụng lại thông tin, có thể tích hợp và liên thông dữ liệu dựa trên nền tảng tích hợp và chia sẻ LGSP.

Hội thảo cũng đã nghe các tham luận, góp ý của các đơn vị nhằm hoàn thiện kết quả đề tài như: báo cáo tham luận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đánh giá kết quả và giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; báo cáo tham luận của UBND thành phố Tam Kỳ về mô hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường; Báo cáo tham luận của Trung tâm HCC và xúc tiến đầu tư tỉnh về Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết nhận hồ sơ một cửa tại đơn vị.

Nguồn tin: quangnam.gov.vn