Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ: “Xây dựng cổng thông tin dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Quảng Nam”

Sáng ngày 06/10/2014, Hội đồng Nghiệm thu cấp cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông do ThS. Phạm Thị Ngọc Quyên – Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu Đề tài: “Xây dựng cổng thông tin dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Quảng Nam “do Ths. Hồ Quang Bửu làm Chủ nhiệm Đề tài.


Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, để từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường sự minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân, thúc đẩy công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp góp phần hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Sản phẩm cụ thể của đề tài là Cổng dịch vụ công trực tuyến sau khi triển khai vận hành chính thức sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm kiếm về thủ tục hành chính.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của ban chủ nhiệm đề tài thể hiện trong quá trình làm việc, nghiên cứu, tham khảo tài liệu trong và ngoài nước. Bên cạnh đó Hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị ban chủ nhiệm đề tài  nghiên cứu bổ sung và chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng. Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu và đánh giá đề tài đạt loại khá.

Nguồn tin: http://quangnam.gov.vn