Cơ cấu tổ chức

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
Data pager
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page:of 2 GoPage size:
1 Bình Trương Thanh Bình Giám đốc
Ban lãnh đạo
0915134284


binhtt@quangnam.gov.vn
2 Thọ Nguyễn Hoàng Thọ Phó Giám đốc
Ban lãnh đạo
0917260234


thonh@quangnam.gov.vn
3 Ven Trần Vũ Lê Ven Trưởng phòng
Phòng Phát triển ứng dụng
0983554339
0235.2240115

ventvl@quangnam.gov.vn
4 Anh Huỳnh Hoàng Anh Phó trưởng phòng
Phòng Phát triển ứng dụng
0933160610
0235.2240115

anhhh@quangnam.gov.vn
5 Thông Bùi Văn Thông Phó trưởng phòng
Phòng Phát triển ứng dụng
0905596754
0235.2240115

thongbv@quangnam.gov.vn
6 Tuấn Trần Cao Tuấn Chuyên viên
Phòng Phát triển ứng dụng
0987827902
0235.2240115

tuantc@quangnam.gov.vn
7 Nam Trần Đình Nam Chuyên viên
Phòng Phát triển ứng dụng
0979671544
0235.2240115

namtd@quangnam.gov.vn
8 Thuận Nguyễn Tất Thuận Chuyên viên
Phòng Phát triển ứng dụng
0398592467
0235.2240115

thuannt4@quangnam.gov.vn
9 Lịch Doãn Thị Thu Lịch Chuyên viên
Phòng Phát triển ứng dụng
0329709387
0235.2240115

lichdtt@quangnam.gov.vn
10 Cầu Lê Cầu Chuyên viên
Phòng Phát triển ứng dụng
0964.420.660
0235.2240115

caul@quangnam.gov.vn
11 Cương Nguyễn Thị Kim Cương Chuyên viên
Phòng Phát triển ứng dụng
0374.009.025
0235.2240115

cuongntk@quangnam.gov.vnc
12 Hiền Phan Thị Hiền Chuyên viên
Phòng Phát triển ứng dụng
0971455395
0235.2240115

13 Quý Phan Văn Quý Chuyên viên
Phòng Phát triển ứng dụng
0375796442
0235.2240115

quypv2@quangnam.gov.vn
14 Thúy Phạm Thị Thanh Thúy Trưởng phòng
Phòng Truyền thông – Tổng hợp
0905508518
0235.2240114

thuyptt@quangnam.gov.vn
15 Thủy Lê Thị Thủy Chuyên viên
Phòng Truyền thông – Tổng hợp
0905262633
0235.3818333

thuylt@quangnam.gov.vn
16 Thương Lưu Thị Thương Phụ trách kế toán
Phòng Truyền thông – Tổng hợp
0987367633
0235.3838444

thuonglt@quangnam.gov.vn
17 Hằng Nguyễn Thúy Hằng Chuyên viên
Phòng Truyền thông – Tổng hợp
0943.344.563
0235.3818333

hangntt@quangnam.gov.vn
18 Thuận Hồ Thị Phương Thuận Chuyên viên
Phòng Truyền thông – Tổng hợp
0968.399.167
0235.3818333

thuanhtp@quangnam.gov.vn
19 Hà Lê Nguyễn Quang Hà Chuyên viên
Phòng Truyền thông – Tổng hợp
0935071015
0235.3818333

halnq@quangnam.gov.vn
20 Toàn Phan Văn Toàn Chuyên viên
Phòng Truyền thông – Tổng hợp
0395.683832
0235.3818333