Khách hàng

Một số khách hàng tiêu biểu của QTI :

–    Viện chiến lược thông tin và truyền thông

–        Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

–        Sở Thông tin và Truyền thông Kom Tum

–        Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận

–        Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định

–        Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

–        Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị

–        Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

–        Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá

–        Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình

–        Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên

–        Sở Thông tin và Truyền thông Bắk Kạn

–        Các Sở ban ngành, huyện thị trong tỉnh Quảng Nam: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở ngoại vụ, Sở nội vụ, Sở khoa học và công nghệ, Sở tài nguyên môi trường, Ban xúc tiến đầu tư Tỉnh Quảng Nam, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, UBND TP Tam Kỳ, UBND huyện Thăng Bình, UBND huyện Điện Bàn, UBND huyện Núi Thành …

–        Các Phòng giáo dục trong tỉnh Quảng Nam: Phòng giáo dục TP Tam Kỳ, Phòng giáo dục huyện Duy Xuyên, Phòng giáo dục huyện Đại Lộc, Phòng giáo dục huyện Phước Sơn, Phòng giáo dục huyện Điện Bàn …

–        Các trường THPT trong tỉnh Quảng Nam: Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Núi Thành, Trường THPT Phan Châu Trinh, Trường THPT Tiểu La, Trường THPT Nguyễn Huệ …

–        Bảo hiểm xã hội Tỉnh Quảng Nam

–        Bưu điện Tỉnh Quảng Nam

–        Bưu điện Tỉnh Gia Lai

–        Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Quảng Nam

–        Công an Tỉnh Quảng Nam

–        Công ty CP tài chính và giá cả Quảng Nam

–        Công ty CP hệ thống thông tin FPT

–        Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam

–        Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Quảng Nam

–        Đài phát thanh truyền hình Đăk Lăk

–        Đài phát thanh truyền hình Quảng Ngãi

–        Đài phát thanh truyền hình Quảng Nam

–        Đài phát thanh truyền hình TP Đà Nẵng

–        Học viện Chính trị – Hành chính Khu vực III